Co to jest pit i jak należy go wypełniać?

PIT to podatek dochodowy od osób fizyczna. Osobą fizyczną jest każdy człowiek. Określa się ją w prawie podatkowym jako osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Jak również osobę prowadzącą firmę.  Każda osoba fizyczna musi rozliczyć się z urzędem skarbowym z podatków wypełniając PIT, czyli przekazać do urzędu informacje na temat dochodu i zapłaconego podatku w poprzednim roku kalendarzowym.
Bez PIT dla młodych

Uzyskane od stycznia 2020 r. przychody ze stosunku pracy osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia zostały zwolnione z PIT. Nie zapłacisz więc od nich podatku dochodowego, jeżeli dochód Twój nie przekroczy kwoty 85528 zł. Nie musisz już składać swojemu pracodawcy żadnego oświadczenia, nie będzie Ci pobierał on już zaliczek na PIT od początku roku. Od tego roku oświadczanie złożysz wyłącznie w sytuacji, gdy nie będzie chciał skorzystać z tego zwolnienia.

W zależności jakie dochody się uzyskuje, wypełnia się różne PITy:

 • Pit 37 – umowy o pracę, zlecenia, dzieło
 • PIT 36 – prowadząc firmę rozliczając się według skali podatkowej
 • PIT 36L – podatek liniowy
 • PIT 38 – sprzedaż papierów wartościowych
 • Pit 39 – sprzedaż nieruchomości

Stawki PIT
Przy umowach o pracę i umowach zlecenie i o dzieło dochód opodatkowany jest według skali podatkowej. Obowiązują dwie stawki: 17%, a po przekoroczeniu 85 528 zł 32% podatku. Prowadząc firmę możesz wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub w formie liniowej, czyli 19% od dochodów.

Podatek dochodowy za rok 2020 wyliczamy według poniższego wzoru

Zmiany w zakresie kwoty wolnej.

W 2019 wynosiła ona 548,30 zł. Od 1 stycznia 2020 jej wysokość nadal zależna jest od wielkości dochodu, ale jej bazowa kwota to już 525,12 zł :

 • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł,
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5 000 zł
  – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zl,
 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
 • 525 zł 12 gr pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru:
  525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł
  – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zl,


Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie